Monastero San Lorenzo - immagine 1
Monastero San Lorenzo - immagine 2
Monastero San Lorenzo - immagine 3
Monastero San Lorenzo - immagine 4
Monastero San Lorenzo - immagine 5
Monastero San Lorenzo - immagine 6
Monastero San Lorenzo

Vimercate (Milano) - Italy, 2008


With Davide Macullo Architect